మమ్మల్ని సంప్రదించండి

HongKong


Tel: 00852-67679912

ఫ్యాక్స్: 00852-67679912

చిరునామా: Rm 31 11F Lee Ka Industrial Building 8 NG Fong Street San Po Kong, KLN, Hong Kong