ఆసిలేటర్స్

ఉత్పత్తి శోధన ఫిల్టర్
తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర ఆర్డర్
090-02984-001 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 14169
1: $1.92500
090-44310-21 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 68933
1: -
090-44310-22 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 80739
1: -
090-44350-22 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 71014
1: -
090-44350-21 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 75234
1: -
090-44330-21 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 69610
1: -
090-44330-22 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 65678
1: -
090-00218-002 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC TH 2373
090-00218-004 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.2400MHZ CMOS 1358
090-01921-000 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ SNWV 2826
090-00218-001 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 1128
090-44310-12 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 699
090-44350-12 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 537
090-44310-11 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 1497
090-44350-11 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 1362
090-44361-21 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 1044
090-44360-21 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 1213
090-00218-003 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 16.3840MHZ CMOS 3291
090-44361-22 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS 1523
090-00218-006 Microsemi Corporation XTAL OSC ATOMIC 5.0000MHZ CMOS 3122