ప్రోగ్రామింగ్ అడాప్టర్లు సాకెట్స్

తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర ఆర్డర్
SMAX-1152LG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 1152LGA 5814
1: $5.39000
SMAX-624LG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 624LGA 7498
1: $4.23500
SMAX-1152CG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 1152CCGA 5323
1: $5.77500
SMAX-624CG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 624CCGA 6140
1: $5.00500
SM624CG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 624CG 5098
1: $5.00500
SMAX-1272LG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 1272LGA 3547
1: -
SMPA-624CG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 624CCGA 5665
1: $5.39000
SMPA-624LG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 624LGA 6361
1: $4.23500
SMAX-1272CG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 1272CCGA 6172
1: $4.23500
SM64TQ-ACTEL-1 Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 64TQFP 67936
1: -
SMPA-352CQ-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 352CQFP 33722
1: $0.75000
SK-RT4K-KITTOP Microsemi Corporation KIT ADAPTER BOARD SOCKET 64052
1: -
SM3F-896FG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 896FBGA 22830
1: -
SM49CS-ACTEL-1 Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 49CSP 72049
1: -
SM240RQ-ACTEL-1 Microsemi Corporation ADAPTER MODULE ANTIFUSE 240RQFP 66912
1: -
SM3F-484LG-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 484LGA 8398
1: $3.46500
SM2S-896FG-MSSOC Microsemi Corporation ADAPTER MODULE FG896 FBGA 35384
1: $0.75000
SM3F-36UC-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 36UC 17068
1: $1.54000
SM3F-281CS-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 281CSP 22501
1: -
SM3F-108QN-ACTEL Microsemi Corporation ADAPTER MODULE 108QFN 16589
1: $1.54000