ట్రాన్సిస్టర్లు - బైపోలార్ (BJT) - వ్యూహాలను

ఉత్పత్తి శోధన ఫిల్టర్
తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర ఆర్డర్
2N3810 Microsemi Corporation TRANS 2PNP 60V 0.05A TO-78 3483
1: $8.95860
10: $8.28671
25: $7.42203
100: $6.89812
250: $6.33056
JANTXV2N3810 Microsemi Corporation TRANS 2PNP 60V 0.05A TO78 1465
1: $18.90075
10: $17.67388
25: $16.34573
100: $15.32414
2N6990 Microsemi Corporation TRANS 4NPN 50V 0.8A 1188
1: $23.37215
10: $21.99834
25: $20.62342
100: $19.66101
2N6987 Microsemi Corporation TRANS 4PNP 60V 0.6A TO116 1218
1: $23.37215
10: $21.99834
25: $20.62342
100: $19.66101
JANTX2N4854 Microsemi Corporation TRANS NPN/PNP 40V 0.6A TO78 499
1: $60.64395
10: $56.67904
25: $54.69717
JANS2N2920 Microsemi Corporation TRANS 2NPN 60V 0.03A TO-18 582
1: $53.22375
10: $49.89670
25: $47.56796
JANTXV2N5794 Microsemi Corporation TRANS 2NPN 40V 0.6A TO-78 209
1: $152.24275
10: $144.89310
JANTXV2N2920 Microsemi Corporation TRANS 2NPN 60V 0.03A TO-78 1489
100: $18.84004
2N6988 Microsemi Corporation TRANS 4PNP 60V 0.6A 14FLATPACK 1524
100: $19.66101
JANTXV2N3810U Microsemi Corporation TRANS 2PNP 60V 0.05A 1357
100: $20.26682
JANTXV2N6989 Microsemi Corporation TRANS 4NPN 50V 0.8A TO116 1296
100: $24.19675
2N2920 Microsemi Corporation TRANS 2NPN 60V 0.03A TO-78 2155
100: $12.91532
2N2920L Microsemi Corporation TRANS 2NPN 60V 0.03A TO78 2141
100: $14.54738
2N2919 Microsemi Corporation TRANS 2NPN 60V 0.03A TO78 2107
100: $14.14535
JANTX2N6987 Microsemi Corporation TRANS 4PNP 60V 0.6A TO116 1967
100: $23.15095
JANTX2N6989 Microsemi Corporation TRANS 4NPN 50V 0.8A TO116 1528
100: $21.53350
JAN2N3810U Microsemi Corporation TRANS 2PNP 60V 0.05A 1763
100: $15.94418
2N3810L Microsemi Corporation TRANS 2PNP 60V 0.05A TO-78 3875
100: $6.99395
JANTX2N3810L Microsemi Corporation TRANS 2PNP 60V 0.05A 2541
100: $11.73466
JANTX2N2060L Microsemi Corporation TRANS 2NPN 60V 0.5A TO78 893
100: $30.94533