పవర్ ఈథర్నెట్ మీదుగా (పో)

తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర ఆర్డర్
PD-9001GR/AC-US Microsemi Corporation POE INJECTOR 15.4W 48V DESKTOP 993
1: $32.69810
5: $31.64187
10: $30.58722
25: $29.00501
50: $28.47768
100: $28.05578
PD 9001GR/AT/AC-US Microsemi Corporation POE INJECTOR 30W 55V DESKTOP 659
1: $35.47495
PD-9501GR/AC Microsemi Corporation POE INJECTOR 60W 55V DESKTOP 473
1: $58.69760
PD-3501G/AC-US Microsemi Corporation POE INJECTOR 15.4W 48V DESKTOP 1189
1: $22.67300
PD67108AM Microsemi Corporation POE PSE MODULE 1465
PD67112AM Microsemi Corporation POE PSE MODULE 3232
PD67124AS Microsemi Corporation POE PSE MODULE 1096
PD67124AM Microsemi Corporation POE PSE MODULE 2943
PD-9501GR/AC-US Microsemi Corporation POE INJECTOR 60W 55V DESKTOP 508
1: $58.69760